قیمت دام کشتار در تاریخ ۲۵-۰۸-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 460000
حداکقر قیمت 880000
تلفن تماس --------