قیمت دام کشتار در تاریخ ۱۷-۰۹-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 470000
حداکقر قیمت 920000
تلفن تماس --------