قیمت دام کشتار در تاریخ ۲۱-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 470000
حداکثر قیمت 1020000
تلفن تماس --------