قیمت دام کشتار در تاریخ ۲۱-۰۵-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 530000
حداکثر قیمت 1050000
تلفن تماس --------