قیمت دام کشتار در تاریخ ۲۸-۱۰-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 430000
حداکقر قیمت 900000
تلفن تماس --------