قیمت دام کشتار در تاریخ ۱۴-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 490000
حداکقر قیمت 1000000
تلفن تماس --------