قیمت دام کشتار در تاریخ ۱۹-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 430000
حداکقر قیمت 1000000
تلفن تماس --------