قیمت دام کشتار در تاریخ ۲۷-۰۶-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 540000
حداکثر قیمت 1050000
تلفن تماس --------