قیمت دام کشتار در تاریخ ۰۳-۰۷-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 535000
حداکثر قیمت 1050000
تلفن تماس --------