قیمت دام کشتار در تاریخ ۰۱-۰۸-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 600000
حداکثر قیمت 1300000
تلفن تماس --------