قیمت دام کشتار در تاریخ ۱۱-۰۹-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 660000
حداکثر قیمت 1200000
تلفن تماس --------