قیمت دام کشتار در تاریخ ۰۸-۱۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 700000
حداکثر قیمت 1300000
تلفن تماس --------