قیمت دام کشتار در تاریخ ۱۰-۱۲-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 770000
حداکثر قیمت 1480000
تلفن تماس --------