قیمت دام کشتار در تاریخ ۳۰-۰۱-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 800000
حداکثر قیمت 1450000
تلفن تماس --------