قیمت دام کشتار در تاریخ ۲۲-۰۳-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 820000
حداکثر قیمت 1300000
تلفن تماس --------