قیمت دام کشتار در تاریخ ۰۶-۰۷-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 970000
حداکثر قیمت 1300000
تلفن تماس --------