قیمت دام کشتار در تاریخ ۰۵-۰۸-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 950000
حداکثر قیمت 1300000
تلفن تماس --------