قیمت روز نهاده ها

قیمت دام کشتار در تاریخ ۰۶-۱۱-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 116000
حداکثر قیمت 1400000
تلفن تماس --------