قیمت روز نهاده ها

قیمت دام کشتار در تاریخ ۳۱-۰۲-۱۴۰۱

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 1150000
حداکثر قیمت 1800000
تلفن تماس --------