قیمت روز نهاده ها

قیمت دام کشتار در تاریخ ۱۱-۰۴-۱۴۰۱

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 1300000
حداکثر قیمت 2000000
تلفن تماس --------