قیمت روز نهاده ها

قیمت دام کشتار در تاریخ ۲۴-۰۴-۱۴۰۳