قیمت جوجه یکروزه بوقلمون در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 180000
حداکقر قیمت 190000
تلفن تماس --------