قیمت جوجه یکروزه بوقلمون در تاریخ ۱۸-۱۲-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 240000
حداکقر قیمت 250000
تلفن تماس --------