قیمت جوجه یکروزه بوقلمون در تاریخ ۲۵-۰۶-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 210000
حداکقر قیمت 220000
تلفن تماس --------