قیمت جوجه یکروزه بوقلمون در تاریخ ۱۳-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 130000
حداکقر قیمت 170000
تلفن تماس --------