قیمت جوجه یکروزه بوقلمون در تاریخ ۱۵-۰۵-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 160000
حداکثر قیمت 170000
تلفن تماس --------