قیمت جوجه یکروزه بوقلمون در تاریخ ۰۸-۱۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 270000
حداکقر قیمت 280000
تلفن تماس --------