قیمت جوجه یکروزه بوقلمون در تاریخ ۱۹-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 160000
حداکقر قیمت 180000
تلفن تماس --------