قیمت جوجه یکروزه بوقلمون در تاریخ ۱۱-۰۹-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 320000
حداکثر قیمت 340000
تلفن تماس --------