قیمت جوجه یکروزه بوقلمون در تاریخ ۰۲-۱۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 340000
حداکثر قیمت 350000
تلفن تماس --------