قیمت جوجه یکروزه بوقلمون در تاریخ ۲۲-۰۳-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 450000
حداکثر قیمت 480000
تلفن تماس --------