قیمت جوجه یکروزه بوقلمون در تاریخ ۱۱-۰۵-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 420000
حداکثر قیمت 450000
تلفن تماس --------