قیمت جوجه یکروزه بوقلمون در تاریخ ۰۶-۰۷-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 470000
حداکثر قیمت 500000
تلفن تماس --------