قیمت جوجه یکروزه بوقلمون در تاریخ ۰۵-۰۸-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 400000
حداکثر قیمت 480000
تلفن تماس --------