قیمت جوجه یکروزه بوقلمون در تاریخ ۲۶-۰۷-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 400000
حداکثر قیمت 470000
تلفن تماس --------