قیمت جوجه یکروزه بوقلمون در تاریخ ۰۶-۰۹-۱۴۰۰

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 300000
حداکثر قیمت 450000
تلفن تماس --------