قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۲۴-۱۰-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 160000
حداکقر قیمت 162000
تلفن تماس --------