قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۲۸-۰۵-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 150000
حداکقر قیمت 153000
تلفن تماس --------