قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۲۵-۰۴-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 120000
حداکقر قیمت 125000
تلفن تماس --------