قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۲۴-۰۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 170000
حداکقر قیمت 175000
تلفن تماس --------