قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۰۷-۱۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 155000
حداکقر قیمت 157000
تلفن تماس --------