قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۲۴-۰۷-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 135000
حداکقر قیمت 137000
تلفن تماس --------