قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۱۳-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 139500
حداکقر قیمت 140500
تلفن تماس --------