قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۲۱-۰۸-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 158000
حداکقر قیمت 160000
تلفن تماس --------