قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۰۱-۱۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 155000
حداکقر قیمت 157000
تلفن تماس --------