قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۱۴-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 155000
حداکقر قیمت 160000
تلفن تماس --------