قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۱۹-۰۱-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 140000
حداکقر قیمت 145000
تلفن تماس --------