قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۱۶-۰۴-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 140000
حداکثر قیمت 145000
تلفن تماس --------