قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۰۶-۰۷-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 210000
حداکثر قیمت 215000
تلفن تماس --------