قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۰۳-۰۷-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 205000
حداکثر قیمت 215000
تلفن تماس --------