قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۰۳-۰۸-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 275000
حداکثر قیمت 285000
تلفن تماس --------