قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۰۸-۰۸-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 354500
حداکثر قیمت 355500
تلفن تماس --------