قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۱۱-۰۹-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 340000
حداکثر قیمت 350000
تلفن تماس --------