قیمت بوقلمون زنده در تاریخ ۱۰-۱۲-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 280000
حداکثر قیمت 290000
تلفن تماس --------